ReadyPlanet.com
dot dot
bulletอัลบั้มรูป
bulletประวัติบริษัท
bulletทัวร์ลาว
bulletทัวร์ เวียดนาม
bulletทัวร์สิงคโปร์
bulletทัวร์เกาหลี
bulletทัวร์กัมพูชา
bulletทัวร์ จีน
bullet ทัวร์พม่า
bullet ทัวร์อินโดนิเชีย
bullet ทัวร์อียิปต์
bulletทัวร์ ฮ่องกง
bulletทัวร์มาเลเชีย
bulletทัวร์ภายในประเทศไทย
bulletการ่ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สู่โลกกว้าง ทุกเส้นทาง เที่ยวอย่างมีระดับ ต้องไปกับนฤมลทัวร์

                                                                               วันที่ 8-9-10 ตุลาคม 2557 (พักที่ หนองคาย 1 คืน และวังเวียง 1 คืน)                                                                                                                                                        *โปรแกรมทัวร์ บั้งไฟพญานาค 3 วัน 2 คืน
                                                            วันที่ 8 ตุลาคม 2557 หนองคาย-ชมบั้งไฟพญานาค

    วันแรกของการเดินทาง

07.00 น.   ถึงหนองคายรถตู้พร้อมไกด์ รอรับคณะที่ สถานีรถไฟ หรือที่โรงแรมในหนองคาย
08.30 น.   นำท่านเข้านมัสการ
หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย จากนั้นนำท่านนมัสการ               พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) บริเวณริมโขง ซึ่งบริเวณนี้ชาวบ้านเคยเห็นพญานาค

ขึ้นมาเล่นกลางน้ำ ในวันออกพรรษา ช่างภาพสมัครเล่นเคยบันทึกภาพไว้ได้ และเป็นซีดี ออกมาขาย ดีเป็นที่โด่งดังไปทั่วมาแล้ว

 11.40 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหารครัวแม่แป๊ด ลงโต๊ะๆละ 8 ท่าน บรรยากาศริมน้ำ            โขง
    12.30 น.   นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าอินโดจีนที่
ตลาดท่าเสด็จ เช่น ขนม,เครื่องใช้ไฟฟ้า,คริสตัล,และอื่นๆอีก                    มากมาย
    14.00 น.   ออกเดินทางไปที่
ศาลาแก้วกู่ ชมประติมากรรม กลางแจ้ง ร่วมระหว่างศาสนา พุทธ,พราหณ์,ฮินดู                     ที่มีรูปร่าง สูงใหญ่ พร้อมจารึกคำสอนของศาสนา ชั้นบนศาลา เป็นที่ตั้งศพหลวงปู่เหลือ ที่ท่านได้                    เสียชีวิต มาและกว่า 10 ปี ศพหลวงปู่ ยังถูกบันจุในโรงแก้ว สามารถมองเห็นได้ ซึ่งปัจจุบันร่าง                       หลวงปู่ยังไม่เน่า ไม่เปื่อย เปิดให้คนเข้าชม และกราบไหว้
    14.50 น.   ออกเดินทางสู่ อ.โพนพิสัย เพื่อชมปรากฏการณ์บั้งไฟ

16.30 น.   ถึงจุดที่ชมบั้งไฟ นำท่านสู่ที่นั่งริมโขงที่บ้านน้ำเป ซึ่งทางนฤมลทัวร์ ได้จับจองที่นั่งส่วนตัวไว้ให้ลูกค้าทุกท่านแล้ว จากนั้นรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบั้งไฟจะเริ่มขึ้น ประมาณ 18.00-22.00 น. โดยประมาณ รับประทานอาหารเย็น (ข้าวกล่อง มื้อที่2 บริการน้ำดื่ม+ น้ำอัดลม +ลูกอม+ผ้าเย็นฯลฯ ตลอดการนั่งชม ) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

23.00 น.   เดินทางถึงที่พัก(นฤมลอพาร์ทเม้นท์)โดยสวัสดิ์ภาพ

.

 วันที่2ของการเดินทาง หนองคาย-วังเวียง (กุ้ยหลินเมืองลาว)


 08.00.น. หลังอาหารเช้า(มื้อที่3) จากนั้นข้ามสะพาน ตม.ไทย-ลาว เดินทางออกนอกเขต ตามเส้นทางถนน

13 เหนือ มุ่งหน้าไปเมืองวังเวียงตลอดสองข้างทาง ชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ของพี่น้องชาวลาวก่อนจะแวะ เข้าทำธุระส่วนตัวที่แยกโพนโฮง 15 นาทีก่อนจะเดินทางต่อ เข้าสู่ เมืองวังเวียง (3-4 ชม.)

12.30น.   รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่4)ที่ร้านอาหารนางบด บริเวณสนามบินเก่า เมืองวังเวียง
13.00น.   นำคณะเข้าชมถ้ำจังเดินข้ามสะพานขึ้นถ้ำจัง ชมหินงอก หินย้อย บนถ้ำ จิตนาการเป็นรูปต่างๆ เช่น

พญานาค,พระบิณฑบาต,ไหหิน เป็นต้น ซึ่งมีบันไดทางขึ้นทั้งหมด 147 ขั้น บนถ้ำยังเป็นจุดวิวที่สวย ที่สุดอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมทวีสุขหรือเทียบเท่า อิสระให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย

        อิสระให้กับนักท่องเที่ยวได้นั่งเรือชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งแม่น้ำซองโดยใช้บริการเรือหางยาว และเล่น

        น้ำตามอัธยาศัย ( ค่าบริการเช่าอุปกรณ์เล่นน้ำลูกทัวร์จ่ายเอง ) เรือหางยาวราคา 400 บ./ลำ

        นั่งได้ 2 ท่าน  ถ้าในกรณีจะเล่นน้ำลูกค้าควรเตรียมกางเกงขาสั้นและก็เสื้อแขนสั้นมาด้วย

   18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ที่โรงแรมทวีสุข พร้อมคาราโอเกะ (มื้อที่5)
   20.00 น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะท่องราตรี ยามค่ำคืนเมืองวังเวียง ซึ่งมีร้าน เหล้า เบียร์ มากมาย และ           มีชาวต่างชาติ มาใช้บริการ  และที่สำคัญต้องชิมโรตีที่อร่อยซึ่งมีขายตามริมถนน            
                                

 
 

วันที่3ของการเดินทาง วังเวียง-เวียงจันทน์


 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6) ถ่ายรูปบรรยากาศยามเช้า อันสวยงามของนำซอง

   ภูเขาทะเลหมอกยามเช้า

     08.30 น. นำท่านเดินทางกลับเวียงจันทน์ โดยเส้นทางเดิม มุ่งหน้าสูงนครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทาง

   แวะชม ตลาดแพปลา ปลาแห้ง-สด ปลาส้ม ฯลฯ ก่อนกลับเข้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์

     12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7)ที่ร้านอาหารเวียงจันทน์ซีฟู้ด ร้านอาหารคนไทย เสร็จแล้วนำ

                  คณะเข้าแวะชมและถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งผสมผสานกันระหว่างลาว        

กับฝรั่งเศส อันเป็นสัญญาลักษณ์ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์จากนั้นนำคณะเข้านมัสการ
 องค์พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์
พระพุทธเจ้า  ซึ่งซุ้มประตูทางเข้าประดับด้วยทองเหลืองอร่ามได้รับพระราชทานโดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯนำคณะเข้าช้อปปิ้งที่ ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องเงิน ศูนย์ฯ แห่ง

นี้จำหน่ายสินค้าจำพวกผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองลาว ของฝากของที่ระลึก รวมทั้งเครื่องเงินแท้ (92.5%)

 จากนั้นนำคณะเข้าแวะชม สถาบันแพทย์แผนจีน (รัฐบาลจีนสร้างให้กับรัฐบาลลาว) สินค้าที่น่า

ซื้อ คือ ครีมบัวหิมะ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก แผลผุพองต่าง ๆ เสร็จแล้วนำคณะออก

เดินทางกลับสู่ด่านมิตรภาพลาว – ไทย
    15.30 น.    ถึงด่านมิตรภาพลาว – ไทย นำคณะแวะช้อปปิ้งต่อที่ ร้านค้าปลอดภาษี (DUTY FREE)

    16.30  น.  อำลา สปป.ลาว นำคณะออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพลาว – ไทย ข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่ง  ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

17.00 น.   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารแพ12 ราศี แพริมน้ำโขง บรรยากาศสบายๆ

18.30 น.    ส่งคณะ อำลาหนองคาย หลังจากนั้นคณะเดินทาง กลับโดยสวัสดิภาพ


 
***โปรแกรมทัวร์นี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์***
***อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***
 
 
อัตราค่าบริการ
 

จอยทัวร์  10 ท่าน ราคาท่านละ  6,200  บาท ( รถตู้ )

 
 
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

         
 

-ค่าดำเนินการเอกสารผ่านด่าน  -ค่าธรรมเนียมไทย         -ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน

-ค่าธรรมเนียมลาว                  -ค่าภาษีเข้าประเทศลาว   -ค่ารถนำเที่ยว 3 วัน     
-ค่าอาหาร 8 มื้อ               -ค่าล่วงเวลาไทยและลาว       -ค่าผ่านองค์การท่องเที่ยวลาว  
 -ค่าไกด์ท้องถิ่น    -ค่าประกันอุบัติเหตุ(500,000-1,000,000)                  
  -ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามรายการระบุ                 
      
เอกสารที่ต้องใช้
 
พาสปอร์ต   PASSPORT

(ต้องมีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือน)

**กรณีที่ไม่มี  PASSPORT  ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

**พร้อมเสียส่วนต่าง เพิ่มอีกท่านละ     500      บาท

กรณีเด็กใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว  1  แผ่น

 

กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบคิด 75%

 
 

**กรุณาโอนเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 50 %

หมายเลขบัญชี 171 – 220 – 46o – 1 นางสาวนฤมล รักษาภักดี

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาหนองคาย
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนฤมล ( เอ๋ )    084-7977373

               

 
 
 
 
 

*โปรแกรมทัวร์ บั้งไฟพญานาค 3 วัน 2 คืน
 วันที่ 8-9-10 ตุลาคม 2557 (พักที่ หนองคาย 1 คืน และเวียงจันทน์ 1 คืน)

     วันที่ 8 ตุลาคม 2557 หนองคาย-ชมบั้งไฟพญานาค             

วันแรกของการเดินทาง

07.00 น.  ถึงหนองคายรถตู้พร้อมไกด์ รอรับคณะที่สถานีรถไฟ หรือที่โรงแรมในหนองคาย
08.30 น.  นำท่านเข้า
นมัสการหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย จากนั้นนำท่าน           นมัสการ พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) บริเวณริมโขง ซึ่งบริเวณนี้ชาวบ้านเคยเห็น         พญานาคขึ้นมาเล่นกลางน้ำ ในวันออกพรรษา ช่างภาพสมัครเล่นเคยบันทึกภาพไว้ได้ และเป็น         ซีดี ออกมาขายดี เป็นที่โด่งดังไปทั่ว มาแล้ว หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าอินโดจีนที่       ตลาดท่าเสด็จ เช่น ขนม,เครื่องใช้ไฟฟ้า,คริสตัล,และอื่นๆอีกมากมาย                          

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)ที่ร้านอาหารครัวแม่แป๊ด ลงโต๊ะๆละ 8 ท่าน บรรยากาศริมน้ำ             โขง
13.00 น. ออกเดินทางไปที่
ศาลาแก้วกู่ ชมประติมากรรม กลางแจ้ง ร่วมระหว่างศาสนา พุทธ,พราหณ์,    ฮินดู    ที่มีรูปร่าง สูงใหญ่ พร้อมจารึกคำสอนของศาสนา ชั้นบนศาลา เป็นที่ตั้งศพหลวงปู่เหลือ ที่             ท่านได้เสียชีวิต มาและกว่า 10 ปี ศพหลวงปู่ ยังถูกบันจุในโรงแก้ว สามารถมองเห็นได้ ซึ่ง             ปัจจุบันร่างหลวงปู่ยังไม่เน่า ไม่เปื่อย เปิดให้คนเข้าชม และกราบไหว้  

 14.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.รัตนวาปี เพื่อชมปรากฏการณ์บั้งไฟ

 16.30 น. ถึงจุดที่ชมบั้งไฟ นำท่านสู่ที่นั่งริมโขงที่บ้านน้ำเป ซึ่งทางนฤมลทัวร์ ได้จับจองที่นั่งส่วนตัวไว้ให้

              ลูกค้าทุกท่านแล้ว จากนั้นรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบั้งไฟจะเริ่มขึ้น ประมาณ 18.00-

              22.00 น. โดยประมาณ รับประทานอาหารเย็น (ข้าวกล่อง มื้อที่2 บริการน้ำดื่ม+ น้ำอัดลม +  

              ลูกอม+ผ้าเย็นฯลฯ ตลอดการนั่งชม ) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

      23.00 น.  เดินทางถึงที่พัก(นฤมลอพาร์ทเม้นท์)โดยสวัสดิ์ภาพ


วันที่สองของการเดินทาง นมัสการเกจิอาจารย์-มุดถ้ำตามรอยพญานาค ถ้ำเพียงดินชมวิวผา  ตากเสื้อ

07.00 น. หลังรับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เก็บสำภาระออกเดินทาง

08.30 น. นำท่านออกเดินทางจากตัวเมือง หนองคาย ไปที่ อ.ท่าบ่อ เข้านมัสการหลวงพ่อพระเจ้า

             องค์ตื้อ ที่วัดศรีชมพูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง จากนั้นเดินทางต่อเข้านมัสการหลวงปู่เหรียญ ที่วัด

             อรัญ บรรพตและต่อไปยังบ้านผาตั้ง เข้านมัสการหลวงปู่เทศน์ เทสรังสี ที่วัดหินหมากเป้ง
10.00 น. นำท่านเดินทางขึ้นสู่ถ้ำดินเพียง หรือถ้ำเพียงดิน กิจกรรมการมุดถ้ำ ตามรอยพญานาค (แต่งตัว     ตามสภาวะ) ใช้เวลาอยู่ที่ถ้ำ ประมาณ 1 ชั่วโมงกว่าๆ (ในถ้ำมีไกด์นำทาง มีแสงสว่างมีอากาศ         ถ่ายเทเพียงพอ อาจจะลำบาก ในการมุด ลอด โผล่ ปีนป่าย ) จากนั้นเดินทางออกมาจากถ้ำ          เพียงดิน นำท่านเดินทางเข้าวัดผาตากเสื้อ หน้าผาสูงมองเห็นวิวน้ำโขง ทะเลหมอก ที่สวยงาม         ก่อนเดินทางกลับเข้าตัวเมือง
12.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) ที่ อ.ศรีเชียงใหม่ ร้านอาหารเบิ่งโขง มองเห็น ฝั่งเวียงจันทน์              ก่อน กลับเข้าสู่ในเมืองหนองคาย
13.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางต่อมายัง บ้านหนองสองห้อง นำท่านเข้า
นมัสการพระธาตุบังพวน

เจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระธาตุเก่าแก่ เป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี 2524   

15.30 น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ด่าน ตม.หนองคาย ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทยลาว เข้าสู่นครหลวง

     เวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทาง ถึงเวียงจันทน์ ประมาณ 30-40 นาที

16.00  น. เสร็จแล้วนำคณะเข้าแวะชมและถ่ายรูปที่ อนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมซึ่ง

              ผสมผสานกันระหว่างลาวกับฝรั่งเศส อันเป็นสัญญาลักษณ์ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์

16.30 น.  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ละอองดาวหรือเทียบเท่า
18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหารโรงแรม ร่วมสนุกกับการร้องคาราโอเกะ

                        หลังจากนั้นอิสระให้คณะพักผ่อนตามอัธยาศัย


   วันที่สามของการเดินทาง

07.00 น.       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก(มื้อที่ 6)เช็ค เอ้าท์ออกจากโรงแรม

08.00 น.       นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว ซึ่งครั้งหนึ่งองค์พระแก้วมรกต เคยประดิษฐานอยู่เป็นเวลากว่า 219 ปี ก่อนที่จะได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วกรุงเทพ)        นำท่านนมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ที่คนลาวให้การนับถือสักการบูชา และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง นครหลวงเวียงจันทน์ นำคณะเข้าช้อปปิ้งที่ ศูนย์หัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องเงิน ศูนย์ฯ แห่งนี้จำหน่ายสินค้าจำพวกผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองลาว ของฝากของที่ระลึก รวมทั้งเครื่องเงินแท้ (92.5%) จากนั้นนำคณะเข้าแวะชม สถาบันแพทย์แผนจีน (รัฐบาลจีนสร้างให้กับรัฐบาลลาว) สินค้าที่น่าซื้อ คือ ครีมบัวหิมะ ใช้รักษาแผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก แผลผุพองต่าง ๆ

 12.00 น.      นำท่านเข้ารับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) ที่ภัตตาคารแม่ของ

13.00 น.      จากนั้นนำคณะเข้าช้อปปิ้งต่อที่ ศูนย์เวียงจันทน์เซ็นเตอร์  ศูนย์แห่งนี้จำหน่ายสินค้า                         จำพวก มือถือ กระเป๋า เครื่องหนัง  และของเด็กเล่น ราคาถูกฯลฯ จากนั้นนำคณะเข้าชม                       พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กองทัพประชาชนลาว จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติการต่อสู้ของ                      นักรบลาวพร้อมทั้งจัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธ เครื่องใช้เครื่องมือ ในการทหาร (รถถัง-                               เฮลิคอปเตอร์)  จากนั้นนำคณะเข้านมัสการ องค์พระธาตุหลวง ซึ่งเป็นพระธาตุอัน                                      ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า  ซึ่งซุ้มประตูทางเข้าประดับ                       ด้วยทองเหลืองอร่ามได้รับพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสร็จแล้วนำคณะ                        ออกเดินทางกลับสู่ด่านมิตรภาพลาว – ไทย

          15.30 น.       ถึงด่านมิตรภาพลาว – ไทย นำคณะแวะช้อปปิ้งต่อที่ ร้านค้าปลอดภาษี (DUTY FREE)

         16.30  น.       อำลา สปป.ลาว นำคณะออกเดินทางสู่สะพานมิตรภาพลาว – ไทย ข้ามแม่น้ำโขงกลับสู่ฝั่ง  

                             ประเทศไทย
     17.00 น.        นำคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารแพ12 ราศี แพริมน้ำโขง บรรยากาศ
                          สบายๆ
18.30 น.       ส่งคณะ อำลาหนองคาย หลังจากนั้นคณะเดินทาง กลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
จอยทัวร์  10 ท่าน ราคาท่านละ  6,200  บาท ( รถตู้ )
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

         
 

-ค่าดำเนินการเอกสารผ่านด่าน  -ค่าธรรมเนียมไทย         -ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน

-ค่าธรรมเนียมลาว                  -ค่าภาษีเข้าประเทศลาว   -ค่ารถนำเที่ยว 3 วัน     
-ค่าอาหาร 8 มื้อ               -ค่าล่วงเวลาไทยและลาว       -ค่าผ่านองค์การท่องเที่ยวลาว  
 -ค่าไกด์ท้องถิ่น    -ค่าประกันอุบัติเหตุ(500,000-1,000,000)                  
  -ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามรายการระบุ                 
      
เอกสารที่ต้องใช้
 
พาสปอร์ต   PASSPORT

(ต้องมีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือน)

**กรณีที่ไม่มี  PASSPORT  ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณีเด็กใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว  1  แผ่น

 

กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบคิด 75%

 
 

**กรุณาโอนเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 50 %

หมายเลขบัญชี 171 – 220 – 46o – 1 นางสาวนฤมล รักษาภักดี

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาหนองคาย
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนฤมล ( เอ๋ )    084-7977373โปรแกรมที่ 3. วันที่ 8-9 ตุลาคม 2557 (พักที่ หนองคาย 1 คืน และเที่ยวเวียงจันทน์ 1 วัน)
   *โปรแกรมทัวร์ บั้งไฟพญานาค 2 วัน 1 คืน*
    วันที่ 8 ตุลาคม 2557 หนองคาย-ชมบั้งไฟพญานาค

 
 วันแรกของการเดินทาง

  07.00 น.  ถึงหนองคายรถตู้พร้อมไกด์ รอรับคณะที่สถานีรถไฟ หรือที่โรงแรมในหนองคาย ที่....
  08.30 น.  นำท่านเข้านมัสการ
หลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของ จ.หนองคาย จากนั้นนำท่าน            นมัสการ พระธาตุกลางน้ำ (พระธาตุหล้าหนอง) บริเวณริมโขง ซึ่งบริเวณนี้ชาวบ้านเคย                เห็นพญานาคขึ้นมาเล่นกลางน้ำ ในวันออกพรรษา ช่างภาพสมัครเล่นเคยบันทึกภาพไว้ได้             และเป็นซีดี ออกมา ขายดีเป็นที่โด่งดังไปทั่ว มาแล้ว
  11.40 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 1)ที่ร้านคครัวแม่แป๊ด ลงโต๊ะๆละ 8 ท่าน บรรยากาศริมน้ำโขง
  12.30 น. นำท่านช้อปปิ้งซื้อสินค้าอินโดจีน
ที่ตลาดท่าเสด็จ เช่น ขนม,เครื่องใช้ไฟฟ้า,คริสตัล,และอื่นๆ               อีกมากมาย
  14.00 น. ออกเดินทางไปที่
ศาลาแก้วกู่ ชมประติมากรรม กลางแจ้ง ร่วมระหว่างศาสนา พุทธ,พราหณ์,               ฮินดู ที่มีรูปร่าง สูงใหญ่ พร้อมจารึกคำสอนของศาสนา ชั้นบนศาลา เป็นที่ตั้งศพหลวงปู่เหลือ      ที่ท่านได้ เสียชีวิต มาและกว่า 10 ปี ศพหลวงปู่ ยังถูกบันจุในโรงแก้ว สามารถมองเห็นได้ ซึ่ง           ปัจจุบันร่าง     หลวงปู่ยังไม่เน่า ไม่เปื่อย เปิดให้คนเข้าชม และกราบไหว้
 14.00 น. ออกเดินทางสู่ อ.รัตนวาปี เพื่อชมปรากฏการณ์บั้งไฟ

 16.30 น. ถึงจุดที่ชมบั้งไฟ นำท่านสู่ที่นั่งริมโขงที่บ้านน้ำเป ซึ่งทางนฤมลทัวร์ ได้จับจองที่นั่งส่วนตัวไว้ให้

              ลูกค้าทุกท่านแล้ว จากนั้นรอชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบั้งไฟจะเริ่มขึ้น ประมาณ 18.00-

              22.00 น. โดยประมาณ รับประทานอาหารเย็น (ข้าวกล่อง มื้อที่2 บริการน้ำดื่ม+ น้ำอัดลม +  

              ลูกอม+ผ้าเย็นฯลฯ ตลอดการนั่งชม ) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับที่พัก

      23.00 น.  เดินทางถึงที่พัก(นฤมลอพาร์ทเม้นท์)โดยสวัสดิ์ภาพ
 
 
          วันที่สองของการเดินทาง

 08.00.น. หลังอาหารเช้า(มื้อที่3)ออกเดินทาง

 08.00 น. พบกันที่ นฤมลทัวร์ นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพไทย – ลาว สู่นครหลวงเวียงจันทน์

 09.00 น.  นำท่านนมัสการ  พระธาตุหลวง  ซึ่งเป็นพระธาตุที่ใหญ่ที่สุดของชาวลาวและเป็นสถานที่อัน 

     ศักดิ์สิทธิ์ ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระพุทธเจ้า  ประดับด้วยทองเหลืองอร่าม

     พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  จากนั้นนำคณะเข้าชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่

               อนุสาวรีย์ประตูชัย ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างลาวกับฝรั่งเศส อันเป็นสัญญาลักษณ์

                ที่โดดเด่นของนครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้น นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว

              ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของ พระแก้วมรกต ก่อนที่จะได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ วัด

              พระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว กรุงเทพในปัจจุบัน)  นำคณะเข้าชมพร้อมทั้งเลือกซื้อสินค้า

              นานาชนิดของชาวลาว  จาก ศูนย์สินค้าหัตถกรรมเครื่องเงินและผ้าไหมลาว ไม่ว่าจะเป็น

              เสื้อยืดโลโก้ลาว ผ้าพันคอ ผ้าไหมลาว เครื่องเงินแท้ 92.5 % (ราคาถูก)

12.00 น.       รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตราคารแม่ของ (มื้อที่4)

13.00 น.        หลังจากนั้นนำคณะเข้าช้อปปิ้งต่อที่ ศูนย์เวียงจันทน์เซ็นเตอร์ ซึ่งที่ศูนย์นี้จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับกระเป๋า ยี่ห้อแบรนด์เนมต่าง ๆ (เป็นสินค้าก๊อปจากเกาหลี ไต้หวัน ฮ่องกง) นอกจากนี้ยังจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับมือถือ ยี่ห้อต่างๆ มากมายซึ่งเป็นศูนย์ขายส่ง นำท่าน

         นมัสการ วัดเจ้าแม่ศรีเมือง ที่คนลาวให้การนับถือสักการบูชา และเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์

         คู่บ้านคู่เมือง นครหลวงเวียงจันทน์ จากนั้นนำคณะเข้าชม สถานบันแพทย์แผนจีน ซึ่งที่สถานบันแห่งนี้จะมีการตรวจสุขภาพ ให้ฟรี สินค้าที่มีชื่อเสียงของที่นี้คือ บัวหิมะ สรรพคุณ คือ ใช้ทาแผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก 

15.30 น.       จากนั้นนำคณะออกเดินทางกลับสู่ด่านมิตรภาพไทย - ลาว  นำคณะเข้าช้อปปิ้งต่อที่ ร้านค้าปลอดภาษี  (DUTY  FREE) ซึ่งมีสินค้ามากมายหลายรายการ อาทิเช่น เหล้า ไวน์ บุหรี่ เสื้อผ้า รองเท้า ของเด็กเล่น ขนมของฝากต่าง ๆ

17.00 น.       อำลานครหลวงเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางข้ามสะพานมิตรภาพลาว – ไทย ข้ามแม่น้ำโขง กลับสู่ประเทศไทย จากนั้นคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ นำคณะรับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารแพ12 ราศี แพริมน้ำโขง บรรยากาศสบายๆ

18.30 น.       ส่งคณะ อำลาหนองคาย หลังจากนั้นคณะเดินทาง กลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
จอยทัวร์  10 ท่าน ราคาท่านละ 3 ,900  บาท ( รถตู้ )
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

         
 

-ค่าดำเนินการเอกสารผ่านด่าน  -ค่าธรรมเนียมไทย         -ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน

-ค่าธรรมเนียมลาว                  -ค่าภาษีเข้าประเทศลาว   -ค่ารถนำเที่ยว 3 วัน     
-ค่าอาหาร 5 มื้อ               -ค่าล่วงเวลาไทยและลาว       -ค่าผ่านองค์การท่องเที่ยวลาว  
 -ค่าไกด์ท้องถิ่น    -ค่าประกันอุบัติเหตุ(500,000-1,000,000)                  
  -ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวตามรายการระบุ                 
      
เอกสารที่ต้องใช้
 
พาสปอร์ต   PASSPORT

(ต้องมีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุมากกว่า 6 เดือน)

**กรณีที่ไม่มี  PASSPORT  ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 

กรณีเด็กใช้สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรูปถ่าย 2 นิ้ว  1  แผ่น

 

กรณีเด็กอายุตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบคิด 75%

 
 

**กรุณาโอนเงินมัดจำก่อนการเดินทาง 50 %

หมายเลขบัญชี 171 – 220 – 46o – 1 นางสาวนฤมล รักษาภักดี

ธนาคารกสิกรไทย  สาขาหนองคาย
 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณนฤมล ( เอ๋ )    084-7977373

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

สู่โลกกว้าง ทุกเส้นทาง เที่ยวอย่างมีระดับ ต้องไปกับนฤมลทัวร์ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ
นฤมลทัวร์ NALUMON TOUR 179 ถ. หนองคาย - เวียงจันทน์ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย โทร. 042 - 412565 , 467406 ,467407 แฟรก์ 042 -467406 - 7 มือถือ 081 - 873 - 3128 , 081- 954 - 8950 WWW. NALUMONTOUR . COM EMAIL: NALUMON 2006 @ HOTMAIL.COM